Szakterületek

Víziközművek joga
Gazdasági jog
Társasági jog
Energiajog, vízjog, víziközműjog
Ingatlanjog
Peres eljárások
Munkajog
Csődjog, felszámolás
Közigazgatási jog
Gazdasági büntetőjog
Szerzői jog
Közbeszerzési jog
Környezetjog
Média jog
Szerzői jog, védjegyjog