Szakmai publikációk

Az integráció, mint a fenntartható fejlődés kulcsa a víziközmű szolgáltatásban
2019. január 28.
Letöltés
A koncessziós víziközmű üzemeltetés problematikája
2018. november 11.
Letöltés
Bevezetés a víziközmű jogba (előadás anyag)
2018. március 01.
Letöltés
Milyen lehetőségei vannak a kivitelezőnek, ha nem tudja ésszerű áron teljesíteni a szerződést?
2017. november 02.
A harmadik országbeli munkavállalók alkalmazásának egyes jogi aspektusai
2017. szeptember 28.
Vízválasztó. Bérleti üzemeltetés, vagyonkezelés és koncesszió a vízi közművek változó világában.
2015. július 30.
Üzemeltetési jog
2015. április 08.
Vízműháború, rezsicsata, rezsiháború, Pécs
2013. október 08.
Munkáltatói jogutódlás és a víziközművek integációja
2012. november 07.
A víziközmű törvény első módosítása és hatása az integrációra
2012. augusztus 01.
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény első módosítása és hatása az integrációra
2012. június 13.
Újdonságok a készülő viziközmű törvényben önkormányzati szempontból
2011. szeptember 06.
A helyi közüzemi szolgáltatások (vonatkozó jogszabályok)
2008. április 26.
Követelés érvényesítése komfortlevél alapján. Egy precedens értékű választottbírósági ítélet margójára.
2008. január 17.
A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai 2006-ban (avagy alkotmányos cselekmény–e a közterületen való vizelés?)
2006. december 04.
Elektronikus okirat hitelesítés, mint új piaci szegmens
2006. július 31.
Az ajánló íveket nem dobják ki ugye?
2005. november 24.
Már megint az illeték …, avagy kell-e a társasházi öröklakással együtt, az ahhoz tartozó közös tulajdoni hányadként vásárolt teremgarázs után külön vagyonszerzési illetéket fizetni?
2005. március 22.
Tovább vitatkozom…
2004. július 27.
Sok kérdés vár még tisztázásra az új ingatlan-nyilvántartási törvénnyel kapcsolatban…
2004. július 27.
„Ügyvéd nem lehet meghatalmazott”
2004. június 07.
Egy közigazgatási perben hozott ítélet margójára, avagy miért ne vegyünk tetőteret társasházban?
2003. április 22.
Helyreigazítási kérelem helyett: Baráti levél Dr. Balogh Béla Ügyvéd Úrnak
2002. augusztus 01.
Valóban jogszabállyal vitatkozom? Vitaindító cikk a Fővárosi Kerületek Földhivatalának, és a Fővárosi Földhivatal gyakorlatával kapcsolatos problémákról.
2002. január 14.
Kell-e félnünk a Kaptár csoporttól? (Beszélgetés Sári Mónika őrnaggyal az un.
2001. június 28.