Köszönjük, hogy meglátogatja honlapunkat.

Ismerjen meg minket!

Dr. Szabó Iván 1997. április 1-én lett a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja egyéni ügyvédként, majd 1999. január 14-én alapította meg a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodát.

A Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda egy gazdasági jogra szakosodott ügyvédi iroda, amely a nemzetközi ügyvédi irodák színvonalának megfelelő szolgáltatást nyújtja ügyfeleinek. Az iroda a magyar piacon egyedülálló szakismerettel rendelkezik a víziközmű-szolgáltatás terén, a World Water Council-nak 2015 augusztusától tagja.

Az Iroda tevékenységében 2006-ban jelentek meg a víziközmű-szolgáltató társaságok, valamint a tulajdonos önkormányzatok részére végzett jogi tanácsadói feladatok, amelyhez fokozatosan gazdasági jogi, ingatlanjogi, valamint a banki finanszírozás területén nyújtott átfogó jogi tanácsadás társult.

 

A víziközmű-szektorban megszerzett tapasztalatait kamatoztatva a 2010-2011-ben az Iroda végezte el a Magyar Állam többségi tulajdonban lévő öt regionális víziközmű-szolgáltató társaság teljes körű jogi-gazdasági átvilágítását, ezt követően pedig folyamatos jogi tanácsadást nyújtott e társaságok, valamint a többségi tulajdonos Magyar Államot képviselő MNV Zrt. részére.

A víziközmű-szektor piacvezető ügyvédi irodájaként 2013-ban sikeresen képviselte a Veolia Voda SA Magyarországon működő és víziközmű-szolgáltatást nyújtó leányvállalatait [Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; Szegedi Vízmű Zrt.; Érd és Térsége Víziközmű Kft.; Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft.] a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előtt, a víziközmű-szolgáltatói működési engedély megszerzésére irányuló eljárásokban.

A víziközmű iparágban közelmúltban végbement és még jelenleg is folyamatban lévő integráció – azaz szolgáltatói koncentráció – során, az Iroda számos esetben nyújtott jogi tanácsadást víziközmű-szolgáltató társaságok részére a jogi szakértelmet igénylő kérdésekben.

Az Iroda tevékenységi köre 2014-től tovább bővült az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó jogi tanácsadással, illetve a villamos energia, földgáz és a megújuló energia területeket is felölelő energiajogi tanácsadással.

Pályázati tanácsadás keretében ügyfeleink tájékoztatást kapnak a legújabb pályázati lehetőségekről és a vonatkozó jogszabályok változásairól. Az eredményes pályázat előkészítéshez biztosítjuk számukra a pályázati feltételek teljes körű ismeretét.

Az elmúlt években számos önkormányzat, közműcég, projektfinanszírozó és beruházó cég pályázatainak előkészítésében nyújtottunk eredményes segítséget.

Energetikai jogi tanácsadás keretében szinte valamennyi típusú hazai és külföldi energiapiaci résztvevőnek nyújtottunk már jogi szolgáltatásokat, úgymint termelőknek, kereskedőknek, hálózati engedélyeseknek és energia felhasználóknak.

 

Közhasznú szerepvállalás

- Dr. Szabó Iván 2013 februárjától napjainkig a Visszatérés Alapítvány kuratóriumi tagja;

- 2011. augusztus 19-én Dr. Szabó Iván „A víziközmű szolgáltatás fejlesztése érdekében végzett munkája, a helyi közüzemi szolgáltatások, valamint ingatlanügyi kérdések témakörében folytatott publikációs tevékenysége elismeréseként” a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetésében részesült;

- Dr. Szabó Iván aktív munkával járult hozzá a víziközmű szektorra vonatkozó kódex szintű jogszabály előkészítésében 2011 előtt, valamint a törvény 2011-es hatályba lépését követően folyamatos szakértői közreműködés a szükséges módosítások kidolgozásában.

Víz Világtanács

BME díjkitűzés

további részletek »